CLB Canberra Olympic

Tên đầy đủ:
Canberra Olympic